23:09 ICT Thứ năm, 25/04/2019 THƯ KÊU GỌI QUYÊN GÓP, ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH “TẾT VÌ HỌC SINH NGHÈO - KỶ HỢI NĂM 2019” | Tư vấn hướng nghiệp: Lý do nên lựa chọn ngành Dược để theo học? | KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHI BỘ THÁNG 5 | KẾ HOẠCH KIỂM TRA, GIÁM SÁT ĐẢNG VIÊN NĂM 2018 | KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHI BỘ THÁNG 4 | KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHI BỘ THÁNG 3 | KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHI BỘ THÁNG 2 | ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2015 - 2017 | CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI NĂM HỌC 2017 - 2018 | KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ KHTN NĂM HỌC 2017 - 2018 | 

DANH MỤC

LIÊN KẾT WEBSITE

VIDEO

Loading the player...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 7


Hôm nayHôm nay : 132

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2527

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 121996

Bluesky

Trang nhất » Tin Tức » Hoạt động chuyên môn

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ KHTN NĂM HỌC 2017 - 2018

Thứ tư - 09/05/2018 23:41
TRƯỜNG THCS DIỄN LỘC                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     TỔ KH TỰ NHIÊN                                                 Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
                                                                              
                                                                                                                                        Diễn Lộc, ngày 21/9/2017                                                                                                                   
                             KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
NĂM HỌC 2017– 2018
- Căn cứ công văn số  877 /PGD& ĐT- THCS ngày 30/8/2017 của Phòng GD&ĐT huyện Diễn Châu, công văn số 1656/SGDĐT-GDTrH Nghệ An, công văn số 2699/CT-BGDĐTN ngày 8/8/2017 và công văn số 13/CT-UBNDT ngày 25/8/2017 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018,
- Căn cứ công văn số 950/PGDĐT Diễn Châu  và công văn 1770/SGDĐT  hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ BDTX năm học 2017-2018,
- Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ và biên chế năm học 2017-2018 của trường THCS Diễn Lộc được thông qua tại hội nghị CB-CC ngày 20 tháng 9 năm 2017,
- Căn cứ vào chỉ tiêu và kết quả đạt được của nhà trường, tổ chuyên môn KH Tự nhiên năm học 2016- 2017.
Tổ KH Tự nhiên  xây dựng kế hoạch cho năm học 2017-2018 cụ thể như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Bối cảnh năm học:
          Chủ đề của năm học 2017-2018 là "Năm học tiếp tục thực hiện đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục".
Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức tác phong Hồ Chí Minh ” theo chỉ thị 05  cña Bé chÝnh trÞ, thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
 Thực hiện nghiêm túc Quy định về đạo đức gi¸o cïng víi viÖc thùc hiÖn “Hai kh«ng
trong tr­êng häc 
Đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Trong năm học 2017 – 2018 mỗi  giáo viên phải có sự đổi mới trong phương pháp dạy học, dạy học theo chủ đề, trải nghiệm sáng tạo, đổi mới kiểm tra đánh giá, biªn so¹n ®Ò kiÓm tra theo ma trËn. TÝch cùc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo d¹y häc.
2. Thuận lợi, Khó khăn:
a. Thuận lợi:
 - Tổ có 10 giáo viên, đều đạt chuẩn và trên chuẩn. Hầu hết GV trong tổ có tinh thần tự học, luôn trau dồi kiến thức và cập nhật thông tin để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.
- GV trong tổ có tinh thần đoàn kết, hòa nhã trong quan hệ, tương trợ giúp đỡ nhau lúc khó khăn, nhiệt tình trong công tác, có ý thức tổ chức  kỉ luật. Thế mạnh của tổ là d¹y thao gi¶ng trªn m¸y chiÕu vµ so¹n bµi b»ng m¸y vi tÝnh và công tác BD HSG, 100% GV ®· cã m¸y vi tÝnh  vµ nèi m¹ng Iternet  ®Ó tiÕp cËn th«ng tin phôc vô d¹y häc.
- §a sè GV trong tæ cßn trÎ, n¨ng ®éng nhiÖt t×nh trong c«ng viÖc.
- Sự quan tâm của Ban Giám hiệu và các cấp nghành giúp tổ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.
b. Khó khăn:
 - Tû lÖ GV gi÷a c¸c m«n kh«ng ®ång ®Òu vµ có m«n kh«ng cã GV chuyªn( môn hóa) nªn viÖc ph©n c«ng CM cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n.
- Việc cập nhật CNTT trong giảng dạy ở 1số GV nhiÒu tuæi còn hạn chế.
- Ý thức học tập của häc sinh ở 1 số môn cßn ch­a ®­îc tèt.
- Học sinh giỏi các môn tự nhiên chuyển đi Cao Xuân Huy nên việc bồi dưỡng HSG khó khăn và kết quả chưa cao
 - GV trÎ, Ýt cèt c¸n nªn viÖc häc hái gi÷a c¸c ®ång nghiÖp cßn gặp nhiều khã khăn.
3. KÕt qu¶ ®¹t ®­îc của tổ trong năm học 2016-2017:
- GV đảm bảo nghiêm túc ngày công, giờ công. Chấp hành nghiêm túc kỉ luật, qui định, qui chế chuyên môn.
- Tham gia đầy đủ các lớp học chuyên đề do phòng, cụm, trường tổ chức.
            + 11 GV đạt LĐ tiên tiến
            + SKKN bậc 2 cấp trường: 11bộ
            + HS giỏi huyện:  Toán 9: 3/3, Vật lý 9: 0/1, Sinh 9: 3/3                                                               
            + HSG trường: Toán 6: 3/3; Toán 7: 2/3
                                      Toán 8: 3/3; Sinh 8: 3/3;  V.Lý 8: 2/2 .
  + HS giải toán qua mạng cấp Huyện: 12 em :
        Toán 9: 1 em; Toán8:  4 em; Toán 7: 0 em; Toán 6: 7 em.
  + HS đạt HSG giải vật lý qua mạng cấp Huyện: 03 (Lớp 7: 02, lớp 8: 01)
 II. CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC:
1.     Nâng cao phẩm chất , đạo đức lối sống .
2.     Thực hiện đúng đủ chương trình môn học
3.     Tăng cường đổi mới phương pháp dạy học
4.     Thực hiện đổi mới kiểm tra đánh giá
5.      Nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động dạy và học
4.  Bồi dưỡng phát triển năng lực sư phạm của Giáo viên.
5. Làm tốt công tác phổ cập và một số nhiệm vụ khác
* Chỉ tiêu phấn đấu:
            - Danh hiệu tổ: Tiên tiến xuất sắc
- GV giỏi cấp trường: 04 đ/c
- GV đạt lao động tiên tiến: 10/10
- 100% GV có SKKN xếp bậc 2, bậc 3 là 1-2 SK
- 100% GV có bộ hồ sơ khá - tốt.
- 100% GV có giờ dạy khá - Giỏi.
          - 100% GV có đồ dùng dự thi cấp trường, chọn 1-2 đồ dùng dự thi Huyện, Tỉnh
          - HSG huyện lớp 9: + Môn Toán 9: 03 em     + Môn Sinh 2: 02 em
                                             + Môn Lý 9:  02 em          + HS năng khiếu: 10-12 em
 - HS KG K 6,7,8:      + Toán 6: 03 em               + Vlý 8: 02 em
                                             + Toán 7: 03 em                + Toán 8: 03 em
                                           + Hoá 8: 01 em                      + Sinh 8: 02 em 
          - Tin học trẻ: 02 em
III. NHỮNG NHIỆM VỤ VÀ BIỆN  PHÁP  THỰC HIỆN : 
1.     Nhiệm vụ 1: Bồi dưỡng tư tưởng chính trị và phẩm chất đạo đức nhà giáo:
* Chỉ tiêu:   - 100% GV thực hiện tốt các phong trào thi đua
                      - 100% giáo viên trong Tổ có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, giản dị, không có cán bộ, giáo viên vi phạm đạo đức, nhân cách nhà giáo, tệ nạn xã hội. 
* Biện pháp:
 - Tiếp tục triển khai và thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào thi đua của nghành đến tận các GV ngay từ đầu năm học.
 - Kết hợp nhà trường, các tổ chức đoàn thể tổ chức cho CBGV được tham gia học tập tập các văn bản, nghị quyết của Đảng các cấp.
 - Triển khai đến CBGV qua sinh hoạt TCM "Tiêu chuẩn đạo đức nhà giáo"
- Giáo viên thảo luận trao đổi về thực hiện các chỉ tiêu về "Học tập và làm theo.tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh       
-  Kết hợp với Đoàn TNCS HCM, Đội TNTP HCM, Công đoàn,... tổ chức các hoạt động tập thể, trong giảng dạy các phân môn tạo sự gần gũi, thân thiện với HS.
 - Tổ chức thực hiện các chuyên đề khó như dạy tiết ôn tập chương hoặc tổ chức hoạt động nhóm hay làm thí nghiệm và sáng kiến kinh nghiệm trong giảng dạy .. để mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo.
- Cuối mỗi đợt thi đua, học kỳ, năm học đều tổ chức sơ, tổng kết đánh giá cụ thể, rút kinh nghiệm với từng GV trong tổ .
2. Nhiệm vụ 2: Thực hiện chương trình môn học:
   * Chỉ tiêu: - 100% giáo viên thực hiện đúng qui chế chuyên môn, hồ sơ Cá nhân đầy đủ theo qui định của ngành, của trường,
 * Biện pháp: - Triển khai đến tận các GV các công căn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018
 - Thưc hiện đúng kế hoạch về thời gian cửa Phòng và Sở: HKI từ 28/8/2017 đến trước ngày 20 /1/2018, HKII từ 22/1/2018 đến 24/5/2018.
- Thực hiện nghiêm túc chương trình theo PPCT mới của trường THCS Diễn lộc mà các tổ nhóm CM đã xây dựng, không dồn tiết, cắt xén, xáo trộn chương trình, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của BGH.
- Đối với các lớp bồi dưỡng HSG: Bám sát chương trình của Bộ, của Sở GD Nghệ An, GV phải giúp HS vừa mở rộng vừa đào sâu kiến thức và có  kỹ năng vận dụng tốt để HS tham gia thi HSG các cấp.
- Đối với các lớp khác: Bám sát chương trình, bám sát năng lực của HS giúp HS nắm chắc những kiến thức cơ bản nhất trong sách GK, rèn luyện kỹ năng làm bài, bảo đảm cho HS đạt kết quả tốt trong kiểm tra, thi KSCL.
  3. Nhiệm vụ 3: Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học:
    * Chỉ tiêu:   + 100% giáo viên trong tổ thực hiện đổi mới PPDH
                         + Dạy học theo chủ đề( TNST): 2CĐ/ Môn/năm
                         + Dạy học theo nghiên cứu bài học: 4 tiết/năm ( đối với nhóm cm ≥ 2 gv), 2 tiết/ năm ( đối với nhóm cm ≤ 2 gv)
    * Biện pháp: Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học triệt để và sâu rộng hơn.
  - Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực sáng tạo, chủ động của HS.Giáo viên cần nghiên cứu kỹ hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ GD&ĐT, bám sát năng lực HS để chủ động thiết kế bài  giảng khoa học hợp lý, tập trung vào trọng tâm, tránh nặng nề quá tải, chống dạy học theo lối đọc - chép, chú trọng phát huy tính tích cưc của học sinh.
  - Tích cực ứng dụng khoa hoc công nghệ thông tin vào dạy học. Khuyến khích giáo viên soạn bài bằng máy vi tính và dạy trình chiếu bằng CNTT
   - Đổi mới sinh hoat tæ nhóm chuyên môn theo h­íng nghiên cứu bài học về các chủ đề( TNST), thực hiện tốt nội dung gi¶ng d¹y của “Bài học nghiên cứu”, rút kinh nghÖm, tháo gở  những khó khăn vướng mắc trong qúa trình gi¶ng d¹y.
   - Tổ trưởng hướng dẫn các GV lập kế hoạch cá nhân trình tổ trưởng phê duyệt từ đầu năm học. Tổ trưởng lập kế hoạch của tổ trình hiệu trưởng phê duyệt.
   - Tổ chức cho GV trong Tổ: Đăng ký danh hiệu thi đua, xây dựng ppct, lập kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng theo chuyên đề /theo các Modun /skkn, hoàn thành và  báo cáo trong các buổi sinh hoạt chuyên môn
 4. Nhiệm vụ 4: Tăng cường đổi mới kiểm tra đánh giá:
      * Chỉ tiêu: 100% giáo viên trong tổ thực hiện nhiêm túc quy định về kiểm tra đánh giá..
    * Biện pháp:
  - Thực hiện biên soạn đề kiểm tra theo hướng dẫn của Sở và phòng GD. Xây dựng ma trận đề kiểm tra từ 1 tiết trở lên theo chương trình chuẩn kiến thức kỹ năng và thống nhất theo khối.
- Thực hiện đúng quy định của quy chế đánh giá, xếp loại học sinh theo thông tư 58; Đảm bảo đủ số lần kiểm tra thường xuyên, kiểm tra 15 phút và đinh kỳ theo PPCT mới, Số lần kiểm tra thường xuyên được thống nhất trong từng môn/khối lớp
- Ra đề, soạn đáp án bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng theo ma trËn với các cấp độ tư duy: nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao, thống nhất ma trận theo khối mà các GV trong khối xây dựng nạp về tổ đầu mỗi học kỳ.
5. Nhiệm vụ 5:  Bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ của GV :
5.1  Tăng cường công tác tự học, tự bồi dưỡng thường xuyên.
* Chỉ tiêu: -100% GV tích cực tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
          - 100% tham gia các đợt học chuyên đề do phòng, trường, tổ, nhóm tổ chức.
          - 100% GV tham gia học BDTX
* Biện pháp:
- Thực hiện theo công văn  số 950 /PGDĐT- BDTX ngày 18/9/2017 và công văn 1770/SGDĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ BDTX năm học 2017-2018
- Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX cá nhân cho cả năm học; phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng của giáo viên; và tổ chức triển khai kế hoạch BDTX giáo viên .
 - Kiểm tra công tác bồi dưỡng hàng kỳ.
 - Tổ chức đánh giá xếp loại kết quả bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên hàng năm theo qui định
- Hồ sơ về bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân gồm Kế hoạch BDTX cá nhân. Tài liệu BDTX, bản tự đánh giá, xếp loại việc thực hiện nhiệm vụ BDTX năm học 2017-2018.
5.2 Thùc hiÖn c¸c chuyªn ®Ò:
* Chỉ tiêu:  + CĐ cấp tổ / năm + 2 CĐ cấp nhóm.
                    + Mỗi môn thực hiện dạy học 2 chủ đề/năm.
                    + Thực hiện dạy  “nghiên cứu bài học” 4 tiết/năm/ nhóm( đv nhóm > 2gv), 2 tiết/ năm/ nhóm ( đv nhóm < 2gv)
* Phân công thực hiện  :

TT Tổ -Nhóm chuyên môn ND Chuyên đề Người phụ trách chính Thời gian thực hiện
1  
CĐ cấp tổ
- Các biện pháp nâng cao chất lượng HSG
- Các biện pháp nâng cao chất lượng đại trà
Cô Lý
 
 
Thầy Công
 
Tháng 9/2017
 
2 CĐ các nhóm Dạy học theo chủ đề
( TNST)
-  Môn Toán
-  Môn Vậy lý
-  Môn Sinh
-  Môn Hóa
-  Môn TD
-  Môn Tin
 
 
Cô Sâm, Cô Cúc
Thầy Bản, Thầy Năm
Thầy Tân , Cô Lý
Cô Lý
Thầy Khương
Thầy Công
 
 
T1/2018, 2/2018
 T3/2018   ,T 3/2018
T 9/2017, T 12/2017
T 12/2017
T3/2018
T4/ 2018
* Các biện pháp thực hiện :
- Triển khai đến tận GV các nội dung đã được tập huấn từ Phòng và Sở một cách có hiệu quả.
 - Các nhóm chuyên môn đăng kí các chuyên đề cho tổ từ đầu năm và lên kế hoạch các hoạt động nói trên cụ thể, công khai để các nhóm, các cá nhân theo dõi và chủ động thực hiện.(Họp nhóm xây dựng chủ đề,  sau đó cử Gv thực hiện chủ đề, nhóm dự, góp ý bổ sung và hoàn thiện  rồi tiến hành áp dụng sau khi đã thống nhất.)      
 + Chủ đề ( TNST) môn Toán:  1. Hệ thức viét - Đại số 9
                                                   2. Chỉ số BMI - Môn Đại số 7( TNST)
 + Chủ đề môn Vật Lý:              1.Thấu kính hội tụ
                                                2.Chưng cất nước ngọt từ nước biển.( TNST)
 + Chủ đề môn Hóa học: 1. Mol và tính chất hóa học - Hóa 8
 + Chủ đề môn  Sinhhọc: 1. Tiêu hóa thức ăn- Sinh 8
2       Tế bào thực vật- sinh học 6
+ Chủ đề (TNST) môn Tin: 1. Mô hình hệ thống báo cháy chung cư
2       Học mà chơi, chơi mà học      
 
- TÊt c¶ c¸c GV tham gia ®Çy ®ñ c¸c líp tËp huÊn chuyªn ®Ò do Phßng GD , trường, tổ, nhóm triển khai. Khi cã lÞch häc chuyªn ®Ò th× yªu cÇu c¸c thµnh phÇn liªn quan tham gia ®Çy ®ñ.
- Sau khi tiÕp thu xong th× nghiªm tóc trao ®çi ý kiÕn, lµm c¸c bµi thu ho¹ch chuyªn ®at đạt hiệu quả.
5.3 Hoạt động thao giảng, dự giờ
* Chỉ tiêu: - Dạy thể nghiệm 2 tiết /GV/ năm. Trong đó có ít nhất 1 tiết bài giảng điện tử.
                    -  100% giáo viên tham gia dự giờ thực tập hàng tuần do tổ triển khai, đạt đủ số giờ quy định 2 tiết /năm/người, trong đó ít nhất mỗi học  kỳ tổ chuyên môn tổ chức thao giảng chào mừng các ngày lễ lớn: 20/10, 20/11, 22/12, 8/3  để mọi người cũng trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau. Mỗi gv dự giờ ít nhất 1tiết/tuần.Tổ trưởng dự 2 tiết/ tuần
              - 100% giáo viên tham gia sinh hoạt chuyên môn đầy đủ.
* Các biện pháp:
- Tổ chuyên môn lên kế hoạch dự giờ thao giảng hàng tuần 1-2 tiết, cụ thể, công khai để các cá nhân theo dõi và chủ động thực hiện.
-  Thường xuyên theo dõi, góp ý nhận xét công tác dự gờ của các nhóm chuyên môn.
Sau dự giờ cần nhiêm túc góp ý trao đổi rút kinh nghiệm
-  Giáo viên trước khi dự giờ phải nghiên cứu bài dạy của đồng nghiệp để tiện việc góp ý nhận xét và có sổ ghi chép đầy đủ .
5.4  Thi Gi¸o viªn giỏi:
* Chỉ tiêu:     -  04 GVG trường
* Biện pháp:  - Thực hiên theo công văn số 1127/PGD&ĐT-THCS ngày 03/10 /2017  về việc hướng dẫn tổ chức hội thi GVG cấp trường. Các GV trong tổ tích cực đăng ký tham gia tốt cuộc thi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và có điều kiện học hỏi thêm.
- Động viên khuyến khích các GV tham gia thi GVG trường, chú trọng bồi dưỡng các GV có năng lực chuẩn bị dự thi GVG Huyện, Tỉnh ( Thầy Tân, Cô Cúc)
5.5  Cht lượng giáo dục học sinh:
* Chỉ tiêu:  
- HS giỏi huyện: + Môn Toán 9: 03em    + Môn Sinh 9: 02em      
                           + Môn Lý 9:  02em       + HSG giáo dục thể chất: 10-12 em
       + Tin học trẻ: 02 em
- HS KG K6,7,8 : + Toán 6: 03 em           + Vlý 8: 02 em
                                      + Toán 7: 3 em            + Toán 8 : 03 em               
                                      + Hoá 8: 01 em            + Sinh 8: 02 em                                         
        - Chất lượng đại trà đạt trên mặt bằng chung của huyện qua các đợt khảo sát ( Đối với các môn Phòng KS) Các môn còn lại của tổ phấn đấu đạt 20% Giỏi. 50% Khá, còn lại TB hạn chế tối đa HS yếu kém.
* Biện pháp:
a. Bồi dưỡng học sinh giỏi:
      - GV bôi dưỡng HSG được cộng tiêt vào TKB đủ mặt bằng,số tiết đó được dạy vào các buổi chiều theo phân công của CM ngoài ra các đ/c tự sắp xếp để dạy đủ theo kế hoạch và đạt kết quả cao.

TT Họ và tên giáo viên Môn/Lớp Số HS đạt KSCL khá – giỏi Số HS đạt HSG cấp Huyện
1 Hoàng Thị Kim Cúc Toán 9   03
2 Phan Huy Bản Vật lý 9   02
3 Cao Văn Tân Sinh 9   02
4 Phan Đức Công Tin học 8   02
5 Phan Thị Diệp Toán 8 03  
6 Phan Đức Năm Vật lý 8 02  
7 Lê Thị Hải Lý Sinh học 8 02  
8 Hoàng Thị Sâm Toán 7 03  
9 Hoàng Thị Hương Toán 6 03  
10 Cao Xuân Khương TD   10 - 12
 
       - Các GV được phân công bồi dưỡng  HSG tự tìm tòi nghiên cứu đưa ra chương trình bồi dưỡng sát thực phù hợp và có chất lượng.
       - Tổ kết hợp với CM nhà trường  phân công một số GV có kinh nghiệm BD HSG soạn thảo các chuyên đề  để hội thảo cấp tổ và cấp nhóm cùng trao đổi học hỏi kinh nghiệm
  b. Häc sinh ®¹i trµ:
 - B¸m s¸t ph©n phèi CT cña phßng GD Vµ sù chØ ®¹o cña Së, Phßng, nhµ tr­êng ®Ó thùc hiÖn tèt ch­¬ng tr×nh.
 - D¹y ®óng, d¹y ®ñ theo PP ch­¬ng tr×nh kh«ng tù ý c¾t xÐn hay d¹y gép tiÕt, bµi
 - Båi d­ìng ®¹i trµ HS mçi tuÇn theo ph©n c«ng cña BGH.
 - Song song víi viÖc d¹y kiÕn thøc lµ gi¸o dôc ®¹o ®øc cho HS.
c. Phô ®¹o häc sinh yÕu-kÐm:
       - Phân lọai học sinh Y-K gộp thành lớp theo từng khối, kết hợp với gia đình học sinh để cùng giáo dục học sinh cá biệt
      - Th­êng xuyªn th«ng tin víi gia ®×nh häc sinh, kÕt hîp víi phô huynh ®Ó gi¸o dôc HSYK. Theo dâi chÆt chÏ sô ph¸t triÓn cña HS ®Ó cã biÖn ph¸p d¹y phï hîp
5.6  Viết SKKN hoÆc lµm nghiªn có­ khoa häc:
* Chỉ tiêu:  -  100% GV tham gia viết SKKN hoÆc nghiªn cøu KH            
                  - SKKN gửi đi cấp huyện: 1-2 SK
* Biện pháp: - GV đăng kí SKKN ngay từ đầu năm, động viên các gv nghiên cứu tìm tòi viết bài.
 - cuối năm lập hội đồng xét skkn hoặc nghiên cứu kh xếp loại và chọn bài gửi phòng và sở.
 - kịp thời khuyến khích những bài viết có chất lượng và triễn khai sâu rộng đến các gv trong tổ để vận dụng có kết quả.
 - giáo viên không có sáng kiến kinh nghiệm thì không được xét danh hiệu lao động tiên tiến.
5.7  Sử dụng và bảo quản ĐDDH, CSVC:
  - Các gv lên lớp đều phải có đồ dùng dạy học, nghiêm cấm “dạy chay” dạy qua loa đại khái đặc biệt là trong giai đoạn khcn phát triển.
- TCM có kế hoạch cho GV tự làm ĐDDH ngay từ đầu năm
- Tổ cử một số gv có kinh nghiệm kiểm tra sắp xếp ,sửa chửa lại đddh, phòng thí nghiệm thực hành trước khi vào năm học và sau mỗi học kỳ. đề xuất với nhà trường mua bổ sung những thiêt bị cần thiêt.
 - Khuyến khích gv mua máy tính xách tay để thuận tiện trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vo dạy học.
  - Mua sắm và sử dụng hiệu quả các tài liệu tham khảo.
5.8  Thực hiện tốt quy định về kiểm tra, đánh giá – thúc đẩy hoạt động chuyên môn:
* Chỉ tiêu:  - Thanh tra toàn diện: 3 GV/năm( Đ/c: Công, Bản, Cúc)
                   -  Kiểm tra chuyên đề: 7 đ/c còn lại
                   - Kiểm tra HSGA: 3lần/năm (không kể KT đột xuất)
* Biện pháp:
    - Tổ kết hợp với nhà trường năm học 2017– 2018 thanh tra c¸c giáo viên trong tæ (Kết hợp thi GV giỏi cấp trường) có báo trước trong kế hoạch tháng.
-  Kiểm tra hồ sơ GV đồng loạt tháng 10/2017, tháng 2/2018 và tháng 4/2018, ngoài ra kiểm tra đột xuất một số GV.
* Quy định về các loại hồ sơ cá nhân :
1. Giáo án : dạy chính thức, dạy thêm, giáo án bồi dưỡng hsg
2. Các công văn chỉ đạo
3. Kế hoạch cá nhân, lịch báo giảng
4. Ghi chép chuyên môn, dự giờ
5. Sổ điểm cá nhân.
6. Sổ chủ nhiệm.
5. Hồ sơ BDTX: Kế hoạch BDTX, Tài liệu BDTX, bản tự đánh giá xêp loại việc thực hiện nhiệm vụ BDTX
7. Sổ điểm cá nhân
8. Kế hoạch chủ nhiệm ( GVCN) và các hồ sơ kiêm nhiệm khác.
6. Một số nhiệm vụ khác:
    6.1 Công tác phổ cập GD:
  - Các GV được phân công làm phổ cập làm tốt nhiệm vụ được giao.
  - Cùng với nhà trương duy trí sỹ số HS, vận động HS bám lớp bám trường, không bỏ tiết, bỏ học.
    6.2 Công tác kiêm nhim:
     Bên cạnh công tác giảng dạy thì một số gv làm thêm công tác kiêm nhiệm để cùng với nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học. có:
    + 1 GV chủ tịch công đoàn: phan đức năm, 
    + 1 Tổ trưởng : Lê Thị Hải Lý,
    + 1 Tổ phó : Phan Đức Công
    + 1 GV chủ nhiệm: 8A Phan Thị Diệp
    + 1 Tổ trưởng Công Đoàn: Cô Cúc
  *  Chỉ tiêu:
                      - Công đoàn vững mạnh
                      - Tổ: L Đ TT XS
                      * Biện pháp: - C¸c tæ chøc C«ng ®oµn , tổ CM b¸m s¸t kÕ ho¹ch ®oµn thÓ cña m×nh ®Ó thùc hiÖn tèt.
- C¸c GV chñ nhiÖm líp lËp kÕ ho¹ch ®Çy ®ñ s¸t thùc phï hîp ®èi t­îng häc sinh líp m×nh phô tr¸ch.Th­êng xuyªn b¸m líp  theo dâi gi¸o dôc häc sinh, kh«ng ®Ó HS bá häc, bá giê.kÕt hîp víi nhµ tr­êng vµ phô huynh gi¸o dôc ®¹o ®øc häc sinh, phÊn ®Êu ®¹t chØ tiªu xÕp lo¹i h¹nh kiÓm cña tr­êng. Líp ®¨ng ký líp tiªn tiÕn xuÊt s¾c: 8A.
   6.3 Công tác dạy thay :
   - Tổ trưởng hoặc tổ phó phân công dạy thay kịp thời khi có gv trong tổ đi công tác hoặc ốm đau.
   - Những gv còn ít tiết trong thời khóa biểu thì phân công dạy thay nhiều hơn. cuối kỳ tổ phó tổng hợp cân đối và thanh toán tiền dạy thay.
   - Những gv có công việc gia đình chính đáng tự sắp xếp đổi tiết hoặc nhờ người dạy. tuyệt đối không được nghỉ dạy với lý do không chính đáng .
    6.4 Công tác dạy môn học tự chọn.
     Các khối 6,7,8 ,9 học môn học tự chọn là môn tin học  do thầy cụng và thầy hưng đảm nhận
    6.5 Công tác quản lý tổ và sinh hoạt tổ:
    - Đổi mới sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn theo hướng Nghiên cứu bài học về các chủ đề, Trải nghiệm ST,nội dung giảng dạy, rút kinh nghiệm,tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình giảng dạy, xây dựng ma trận đề kiểm tra, nội dung PPCT
    - Tổ sinh hoạt ít nhất 2 lần/tháng víi néi dung phong phó cã chÊt l­îng.
     - Tổ trưởng và tổ phó dư các lớp tập huấn cđ cấp huyện và lên lớp cho các thành viên trong tổ 
       - Tổ trưởng điều hành các hoạt động cm của tổ, cùng với tổ phó phân công cm phù hợp với năng lực của từng gv, phân công dạy thay, làm hồ sơ tổ, phân công thực hiên các chuyên để cấp tổ và cấp nhóm
      - Tổ phó theo dõi ngày công, phân công dạy thay, kiểm tra lịch báo giảng hàng tuần và phõn cụng dạy thao giảng
    6.6 Công tác thi đua khen thưởng:
      - Thực hiện theo công văn số 896/PGDĐT-TĐ và các công văn hướng dẫn khác
      - Đầu năm cho các gv đăng ký thi đua ( mẫu 19)
      - Cuối năm các gv viết bản tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học và tự nhận danh hiệu thi đua. Tổ và trường bình xét thi đua theo quy trinh đã hướng dẫn một cách công bằng và công khai.
 
BẢN ĐĂNG KÝ  DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC 2017-2018
VÀ ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
 

TT Họ và tên DHTĐ Đề tài sáng kiến kinh nghiệm
1 Lê Thị Hải Lý CSTĐ Dạy học theo hướng NCBH: Bài biến dạng của lá-  môn sinh lớp 6
2 Cao Văn Tân TTXS Bài tập di truyền
3 Phan Đức Năm TTXS Bài tập vật lý
4 Phan Huy Bản TTXS Phát triển năng lực tư duy của học sinh qua các bài tập vật lí
5 Hoàng Thị Kim Cúc TTXS Giải pt vô tỉ
6 Hoàng Thị Sâm TTXS Các đường đồng quy trong hình  học 7
7 Phan Thị Diệp TT Một số phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử
8 Hoàng Thị Hương TTXS Giải bài toán bằng cách lập pt
9 Phan Đức Công CSTĐ Hướng dẫn học sinh khai thác các bài toán liên quan đến tam giác lớp 7
10 Cao Xuân Khương TTXS Giải pháp nâng cao sức bền tốc độ cho học sinh khối 8.9.
                                            
 KẾ HOẠCH HỌC KỲ I
 
   I . Công tác tổ chức  :
   Kiện toàn tổ chức trong tổ cho phù hợp với tình hình đặc điểm của trường , với trình độ của giáo viên và đúng luật
     1 . Tổ trưởng :  Lê Thị Hải Lý- ĐH Sinh ( Nhóm trưởng S-H - TD:)
     2 . Tổ phó  :  Phan Đức Công -   ĐH Toán ( Nhóm trưởng T-L-T )
   II . Công tác chuyên môn :
- Dự kiến ổn định chuyên môn ngay từ đầu năm  , phổ biến vào buổi họp tổ đầu tiên của tháng 8, điều chỉnh chuyên môn nếu có bất cập
- Triển khai  chuyên đề cấp tổ về các giải pháp nâng cao chất lượng HSG, đại trà các môn văn hoá .
 - Góp phần ổn định nhanh chóng nề nếp dạy học đầu năm
- Tập trung chủ yếu cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi khối 9, hội khỏe phù đổng và khối 6,7,8.
- Chú ý  bồi dưỡng học sinh đại trà nhằm năng cao chất lượng đại trà.
- Bố trí dạy thể nghiệm mỗi người 1 tiết ở học kỳ 1 ( động viên gv dạy máy chiếu).
- Dạy thao giảng chào mừng nhân ngày 20/10 ; 20/11 ; 22 / 12.                                    
- Kiểm tra hồ sơ giáo viên vào đợt 1 vào tháng 10
- Kiểm tra Toàn diện 2 đ/c:  
                             Công: Tháng 10/2017,  Bản: Tháng 12/2017
- Kiểm tra chuyên đề
- Tổ chức sinh hoạt tổ đúng qui định : 2 lần / tháng .
- Tổ chức sinh hoạt các nhóm chuyên môn đúng  : 2 lần / tháng
- Tổ chức các cuộc hội thảo chuyên đề theo dự kiến.
- Tổ chức dạy học theo nghiên cứu chủ đề ở các môn: Sinh6  ,sinh8, Hóa 8.
- Tham gia tốt các buổi sinh hoạt chuyên đề
- Tích cực ứng dụng CNTT vào dạy học .
- Nghiên cứu để chuẩn bị tốt cho việc làm đồ dùng dạy học dự thi cấp  trường và hướng dẫn HS làm sản phẩm dự thi sáng tạo KHKT .
- Bố trí dạy thay kịp thời nếu có người ốm đau , việc riêng hay đi công tác . Động viên người được phân công dạy thay nhiệt tình , có tinh  thần trách nhiệm đối với đồng nghiệp và đối với học sinh.
- Tham gia tốt các phong trào do các tổ chức phát động.
 Động viên anh em tự học tập , tự bồi dưỡng để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của bản thân để phục vụ tốt hơn cho sự nghiệp giáo dục.                     
                                        
 
                                                 
 
 
 
 
KẾ HOẠCH HỌC KỲ II
 - Tiếp tục thực hiện tốt nề nếp dạy học. Thực hiện nghiêm túc qui chế chuyên môn .
- Điều chỉnh chuyên môn hợp lý (Nếu có thay đổi)
 - Triển khai bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 vào vòng 3, vòng tỉnh( Nếu có), bồi dưỡng   học sinh khá giỏi khối 6,7,8 , tin học trẻ.
- Thanh tra toàn diện đ/c Cúc: Tháng 3/2018
- Các nhóm  chuyên môn tiếp tục tổ chức dự giờ, dạy thể nghiệm theo kế hoạch.
- Tham dự lớp bồi dưỡng chuyên môn( nếu có ) .
- Tổ chức dạy học theo nghiên cứu chủ đề, trải nghiệm sáng tạo, NCBH ở các môn: Toán, Lý, Thể dục, Tin.
.- Tổ chức ôn tập, kiểm tra định kì giữa kì II và cuối năm học nghiêm túc, đúng qui chế.
- Kiểm tra việc thực hiện chương trình và đánh giá xếp loại học sinh theo TT 58 theo chuẩn kiến thức kĩ năng.
- Kiểm tra chuyên đề( Trừ các đ/c đã thanh tra và kiểm tra chuyên đề  ở kì I)
 -Kiểm tra hồ sơ giáo viên, hồ sơ học sinh theo kế hoạch.
- Xét học sinh lên lớp và Hoàn thành chương trình THCS.
- Tổ chức ôn thi Lớp 10 cho HS khối 9
-  Hoàn thành sáng kiến kinh nghiệm trường tổ chức chấm chọn để dự thi cấp huyện.
- Bình xét danh hiệu thi đua tập thể, cá nhân
- Thống kê, báo cáo, tổng kết năm học.
- Trả sách , thiết bị, đồ dùng dạy học.
- Chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2018-2019 tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn hè.
 
IV.  KẾ HOẠCH CỤ THỂ.
 

Thời gian Nội dung công việc Người phụ trách
Tháng 8 - GV trả phép (1/8)
- Đánh giá lại kết quả chất lượng năm học 2016- 2017, rút kinh nghiệm cho NH 2017-2018 đạt kết quả cao hơn
- Họp tổ phân công CM lần 1
- Học theo thời khóa biểu (28/8)
- BDHSG K9
- Điều tra phổ cập
-Triển khai kế hoạch hoạt động tháng 9
TT, TP
Tháng 9 - SH nhóm CM
- Điều chỉnh CM lần 2
- Xây dựng PPCT năm học 2017-2018
- Đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2017– 2018
- Hướng dẫn GV trong nhóm làm KHCN
- Đăng ký tên đề tài SKKN
- Điều tra phổ cập
- BDHSG K­9
- Sinh hoạt CM xây dựng  nghiên chủ đề môn sinh học lớp 6 cho đ/c Tân.
- Dạyhọc theo nghiên cứu chủ đề ( đ/ c Tân)
- Dạy thể nghiệm( Đ/c Tân)
- Dạy học thêm  theo lịch nhà trường
- Dự giờ, thăm lớp
-Triển khai kế hoạch hoạt động tháng 10
TT, TP
 
 
Tháng 10 - SH nhóm CM
- Gv nạp ma trận đề kiểm tra về cho , nhóm trưởng,TT
- BD HSG, dạy học thêm
- Kiểm tra hồ sơ Gv lần 1
- Kiểm tra việc thực hiện phân phối chương trình
- Kiểm tra năng lực GVG trường  (đ/c Tân, Công)
- Làm hồ sơ KĐCL( đ/c Lý, Công, Cúc)
- Dạy thể nghiệm (Đ/c Lý, đ/c Sâm, đ/c Công, Diệp)
- Dạy thao giảng chào mừng 20/10( đ/ c Sâm)
- Thanh tra toàn diện ( đ/c Công)
- Dự giờ, thăm lớp
- Triển khai kế hoạch hoạt động tháng 11
TT, TP
 
Tháng 11 - SH  nhóm CM
- Dạy thể nhiệm ( đ/ c Cúc, Hương)
- Dạy thao giảng chào mừng 20/11( đ/c Cúc)
- Dự giờ, thăm lớp
- Kiểm tra chuyên đề  một số gv
- BD HSG –HS khá giỏi
- Dạy học thêm
- Cập nhật điểm vào phần mềm
- Kiểm tra việc thực hiện phân phối chương trình
- Làm hồ sơ KĐCL( đ/c Lý, Công, Cúc)
-Triển khai kế hoạch hoạt động tháng 12
TT,TP
 
Tháng 12 - SH  nhóm CM
- Dạy thể nghiệm ( đ/c Khương , Năm)
- Sinh hoạt CM xây dựng  nghiên chủ đề môn sinh học lớp 8 cho đ/c Lý.
- Dạyhọc theo nghiên cứu chủ đề ( đ/ c Lý)
- Dạy thao giảng chào mừng 22/12( đ/c Khương)
- Thanh tra toàn diện ( đ/c Bản)
- Dự giờ, thăm lớp
- BD HSG - Hs khá giỏi
- Dạy học thêm
- Làm hồ sơ KĐCL( đ/c Lý, Công, Cúc,)
- GV hoàn thành bài thu hoach BDTX nội dung 1
- Chấm BDTX nội dung 1 .
- Tổ chức ôn tập để HS chuẩn bị thi KSCL HKI
- Rà soát chương trình
-Triển khai kế hoạch hoạt động tháng 1
TT, TP
 
Tháng 1 - Sinh hoạt nhóm CM
- Sinh hoạt chuyên môn xây dưng chủ đề TNST môn toán 7 cho đ/c Sâm
- Dạy học theo chủ đề TNST ( Đ/C Sâm)
- Dự giờ, thăm lớp
- BDHS đầu khá, giỏi
- Dạy học thêm
- Hoàn thành điểm Học kỳ I
- Dạy chương trình Học kỳ II
-Triển khai kế hoạch hoạt động tháng 2
TT, TP
 
Tháng 2 - SH nhóm CM
- Sinh hoạt CM xây dựng  nghiên chủ đề, NCBH môn toán cho đ/c Cúc, Hương, Diệp.
- Dạyhọc theo nghiên cứu chủ đề, NCBH, dạy thể nghiệm( đ/c Cúc, Hương, Diệp)
- Dạy học theo NCBH, dạy thể nghiệm ( đ/c Diệp)
- BDHS đầu khá, giỏi
- Dự giờ, thăm lớp
- Dạy học thêm
- Kiểm tra việc thực hiện phân phối chương trình
- Kiểm tra hồ sơ lần 2
-Triển khai kế hoạch hoạt động tháng 3
TT, TP
 
Tháng 3 - SH nhóm CM
- Sinh hoạt CM xây dựng  nghiên chủ đề( TNST) môn TD, môn vật lý  cho đ/c Khương, đ/c Năm, Bản.
- Dạyhọc theo nghiên cứu chủ đề ( đ/ c Khương, đ/c Năm)
- Thanh tra toàn diện ( đ/c Cúc)
- Dự giờ, thăm lớp
- Dạy thể nghiệm ( đ/c Lý, Khương, Năm, Bản)
- BD HSG K­8
- Dạy học thêm
- Hoàn thành SKKN
- Kiểm tra việc thực hiện phân phối chương trình
- Cập nhật điểm vào phần mềm
-Triển khai kế hoạch hoạt động tháng 4
 
 
 
 
 
TT, TP
 
Tháng 4 - SH nhóm CM
- Sinh hoạt CM xây dựng  nghiên chủ đề TNST môn tin học cho đ/c Công
- Dạyhọc theo chủ đề TNST( đ/ c Công)
- Dạy thể nghiệm( đ/c Tân, Công, Sâm)
- Dự giờ, thăm lớp
- Xét SKKN
- Chuẩn bị đề cương ôn tập cho HS thi KS kì II
- Cập nhật điểm vào phần mềm
- Kiểm tra hồ sơ lần 3
- Rà soát chương trình
- Triển khai kế hoạch hoạt động tháng 5
TT, TP
 
Tháng 5 - SH nhóm CM
- Bình xét xếp loại BDTX
- Bình xét danh hiệu thi cá nhân
- Dự kiến GV BDHSG K9 năm học 2017- 2018
- Hoàn thành chương trình năm học
- Hoàn thành sổ điểm, học bạ
-Tổng kết năm học
TT, TP
 
 
IV. NHỮNG ĐỀ XUẤT:
1.Đối với Phòng GD&ĐT Diễn Châu
- Quan tâm và tạo điều kiện cho Tổ KH Tự nhiên nói riêng và trường THCS Diễn Lộc nói chung thực hiện tốt nội dung kế hoạch.
- Điều chỉnh tình trạng thừa, thiếu GV cục bộ trong mỗi nhà trường, cho thêm GV chuyên Hóa học về trường THCS Diễn Lộc để tổ đảm nhiệm việc chuyên môn có chất lượng hơn.
      2. Đối với Trường THSC Diễn Lộc
   - Tạo điều kiện về cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học để GV giảng dạy có chất lượng
      + Trường cần mua thêm máy vi tính và máy chiếu ( tivi) để các GV tiện dạy ứng dụng CNTT không phải tranh dành nhau.
      + Mua thêm sách giáo khoa mới xuất bản có chỉnh sửa, các sách tham khảo cho các môn tự nhiên để GV giảng dạy và tham khảo.
 - BGH nhà trường có ý kiến với Phòng GD xin thêm GV chuyên Hóa học để tổ đảm nhiệm đúng chuyên môn có chất lượng.
 
                                                 HIỆU TRƯỞNG PHÊ DUYỆT                                                                                          TỔ TRƯỞNG
 
                                                      
 
                                                        Nguyễn  Việt Dũng                                                                                                     Lê Thị Hải Lý

Tác giả bài viết: Trường THCS Diễn Lộc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

TIN BÀI MỚI NHẤT

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ WEBSITE