22:57 ICT Thứ năm, 25/04/2019 THƯ KÊU GỌI QUYÊN GÓP, ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH “TẾT VÌ HỌC SINH NGHÈO - KỶ HỢI NĂM 2019” | Tư vấn hướng nghiệp: Lý do nên lựa chọn ngành Dược để theo học? | KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHI BỘ THÁNG 5 | KẾ HOẠCH KIỂM TRA, GIÁM SÁT ĐẢNG VIÊN NĂM 2018 | KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHI BỘ THÁNG 4 | KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHI BỘ THÁNG 3 | KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHI BỘ THÁNG 2 | ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2015 - 2017 | CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI NĂM HỌC 2017 - 2018 | KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ KHTN NĂM HỌC 2017 - 2018 | 

DANH MỤC

LIÊN KẾT WEBSITE

VIDEO

Loading the player...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 2


Hôm nayHôm nay : 117

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2512

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 121981

Bluesky

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức nổi bật » Tin Nhà trường

KẾ HOẠCH KIỂM TRA, GIÁM SÁT ĐẢNG VIÊN NĂM 2018

Thứ năm - 10/05/2018 15:23
ĐẢNG BỘ XÃ DIỄN LỘC
CHI BỘ THCS DIỄN LỘC
************
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
Diễn Lộc, ngày 05 tháng 01 năm 2018
   
KẾ HOẠCH
Kiểm tra, giám sát đảng viên năm 2018
 
       Căn cứ “Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong chương VII và chương VIII, Điều lệ Đảng khóa XI”, ban hành theo Quyết định số 46-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI;
       Thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát chi ủy, chi bộ, đảng viên năm 2018 của Đảng ủy xã Diễn Lộc. Chi bộ trường THCS Diễn Lộc xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên của chi bộ năm 2018 như sau:
I.                  Mục đích, yêu cầu
       Kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng.
       Kiểm tra, giám sát là xem xét, đánh giá, kết luận ưu điểm, khuyết điểm hoặc vi phạm trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện nhiệm vụ của người Đảng viên.
       Kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao chất lượng Đảng viên, chất lượng chi bộ Đảng của trường; góp phần nâng cao chất lượng của Đảng bộ xã.
II.               Nội dung thực hiện
A. CÔNG TÁC KIỂM TRA CỦA CHI BỘ
1. Nội dung kiểm tra:  Tập trung kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, việc chấp hành Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước,  việc thực hiện nghị quyết của chi bộ, nhiệm vụ do chi bộ phân công.
Đối tượng: chi bộ kiểm tra mọi đảng viên sinh hoạt trong chi bộ. Trước hết tập trung kiểm tra những đảng viên đang giữ nhiệm vụ quan trọng.
2. Cách tiến hành:
- Chi bộ kiểm tra đảng viên thường xuyên thông qua sinh hoạt chi bộ định kỳ; qua kiểm tra, phân tích chất lượng đảng viên; qua nhận xét, đánh giá, phản ánh của tổ chức đoàn thể và nhân dân đối với tổ chức đảng và đảng viên để đánh giá đúng mặt mạnh, mặt yếu của đảng viên, kịp thời động viên, phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, chủ động phòng ngừa đảng viên vi phạm.
- Ngoài ra, chi bộ có thể tiến hành kiểm tra định kỳ đối với một số đảng viên của chi bộ về một số nội dung cần kiểm tra... Khi có vấn đề đột xuất, thì có thể kiểm tra bất thường. Nếu đảng viên vi phạm hoặc bị tố cáo, chi bộ kịp thời kiểm tra, xem xét hoặc báo cáo với tổ chức đảng cấp trên có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
 
3. Kế hoạch Kiểm tra cụ thể:
3.1. Kiểm tra việc thực hiện điều lệ Đảng, nhiệm vụ người Đảng viên

Số TT Họ và tên Chức vụ Thời gian
1 Cao Văn Tân Đảng viên Tháng 3 năm 2018
2 Cao Xuân Khương Đảng viên Tháng 5 năm 2018
3 Cao Thị Sương Đảng viên Tháng 9 năm 2018
4 Nguyễn Thị Nga Đảng viên Tháng 11 năm 2018
3.2. Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn, thực hiện nhiệm vụ CM:
Số TT Họ và tên Chức vụ Thời gian
1 Phan Đức Năm Đảng viên Tháng 3 năm 2018
2 Cao Thị Ngọc Đảng viên Tháng 5 năm 2018
3 Cao Huy Hưng Đảng viên Tháng 5 năm 2018
4 Lê Thị Hải Lý Đảng viên Tháng 9 năm 2018
5 Đặng Thị Lộc Đảng viên Tháng 11 năm 2018
4. Trách nhiệm và quyền hạn của đảng viên đối với công tác kiểm tra:
Theo quy định Điều lệ Đảng, đảng viên có trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng và chịu sự kiểm tra của Đảng. Do đó, đảng viên cần thực hiện đúng trách nhiệm và quyền sau đây:
- Trách nhiệm của đảng viên:
+ Phải thường xuyên tự kiểm tra chấp hành Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ được giao.
+ Kịp thời phát hiện, đấu tranh, phê bình đảng viên, tổ chức đảng có vi phạm.
+ Tham gia công tác kiểm tra theo chương trình, kế hoạch kiểm tra của chi bộ và tổ chức đảng cấp trên khi được phân công.
+ Chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Đảng, các quy định của Đảng về kiểm tra, giám sát, các quyết định, kết luận, yêu cầu của chủ thể kiểm tra; tham dự đầy đủ các cuộc họp, buổi làm việc được triệu tập; báo cáo, giải trình đầy đủ, trung thực về các nội dung được yêu cầu; không để lộ bí mật nội dung kiểm tra cho tổ chức, cá nhân không có trách nhiệm biết.
+ Báo cáo giải trình đầy đủ, trung thực về nội dung được kiểm tra và báo cáo, cung cấp tài liệu có liên quan đến nội dung kiểm tra theo yêu cầu của tổ chức đảng có thẩm quyền.
- Quyền của đảng viên:
+ Được thông tin, thảo luận và biểu quyết (trừ đảng viên dự bị) các nội dung được kiểm tra, kỷ luật đảng thuộc trách nhiệm của mình.
+ Phê bình, tự phê bình, chất vấn về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên có liên quan công tác kiểm tra, kỷ luật đảng thuộc trách nhiệm của mình.
+ Được sử dụng bằng chứng về các nội dung kiểm tra; được bảo lưu ý kiến, đề nghị, phản ánh, báo cáo với tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét lại nhận xét, đánh giá, kết luận, quyết định đối với mình hoặc xem xét lại việc kiểm tra không đúng nội dung, yêu cầu, trách nhiệm của cấp kiểm tra, giám sát.
B. CÔNG TÁC GIÁM SÁT CỦA CHI BỘ
1. Nội dung giám sát : Nội dung giám sát của chi bộ  Tập trung giám sát việc thực hiện nghị quyết của chi bộ, thực hiện nhiệm vụ do chi bộ phân công và theo nhiệm vụ, tiêu chuẩn đảng viên, việc giữ gìn đạo đức, phẩm chất, lối sống và giữ mối liên hệ với tổ chức đảng nơi cư trú.
Đối tượng: Chi bộ giám sát mọi đảng viên sinh hoạt trong chi bộ (kể cả cấp ủy).
2. Cách tiến hành:
Chi bộ chủ yếu thực hiện giám sát thường xuyên, khi cần thiết thì thực hiện giám sát theo chuyên đề.
2.1. Giám sát thường xuyên:
Chi bộ giám sát trực tiếp bằng cách:
- Theo dõi, đôn đốc đảng viên thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
- Các đồng chí ủy viên gặp gỡ, trao đổi đảng viên.
- Kiểm điểm tự phê bình và phê bình; bình xét phân tích, đánh giá chất lượng đảng viên.
Chi bộ giám sát gián tiếp bằng cách:
- Kết quả tự phê bình và phê bình, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của đảng viên trong chi bộ.
- Ý kiến trao đổi, phản ánh, kiến nghị, báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát của các tổ chức đoàn thể; phản ánh các phương tiện thông tin đại chúng.
2.2. Giám sát theo chuyên đề:
Giám sát  nhiệm vụ chi bộ phân công về công tác của các đoàn thể:
- Giám sát phân công chuyên môn

Số TT Họ và tên Chức vụ Thời gian
1 Cao Huy Hưng Phụ trách CM Quý II năm 2018
3. Trách nhiệm và quyền của đảng viên được giám sát:
3.1. Trách nhiệm của đảng viên được giám sát:
Chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Đảng, các quy định của Đảng, của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp trên và cấp ủy cấp mình về công tác giám sát. Chấp hành các yêu cầu, quyết định của chủ thể giám sát hoặc tổ chức đảng có thẩm quyền.
Cung cấp đầy đủ, kịp thời các văn bản, tài liệu; tham dự đầy đủ các cuộc họp, buổi làm việc; báo cáo, trả lời; trao đổi, đầy đủ, trung thực với chủ thể giám sát về các nội dung được yêu cầu.
Thực hiện quyết định, thông báo, tiếp thu việc nhắc nhở, các đề nghị hoặc yêu cầu của chủ thể giám sát.
Không được gây khó khăn, trở ngại; không được từ chối khi có yêu cầu giám sát của chi bộ; không để lộ bí mật nội dung giám sát cho tổ chức, cá nhân không có trách nhiệm biết.
3.2 Quyền và đảng viên được giám sát:
Được chi bộ nhận xét, đánh giá về bản thân.
Được chi bộ thông báo trước quyết định, kế hoạch giám sát chuyên đề.
Trình bày ý kiến, giải trình và bảo lưu ý kiến; được sử dụng bằng chứng chứng minh về các nội dung giám sát thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.
Từ chối trả lời, cung cấp thông tin, tài liệu không thuộc phạm vi chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình hoặc không liên quan đến nội dung giám sát hoặc thấy chủ thể giám sát không đúng nội dung, yêu cầu, trách nhiệm thẩm quyền giám sát.
Được đề nghị, phản ánh, báo cáo với tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét lại nhận xét, đánh giá đối với mình hoặc xem xét lại việc giám sát không đúng nội dung, yêu cầu, trách nhiệm của chủ thể giám sát.
*Kiểm tra, giám sát khi có dấu hiệu vi phạm
       Trong chi bộ có đảng viên có dấu hiệu vi phạm: Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện nhiệm vụ của người Đảng viên; chi bộ yêu cầu kiểm tra giám sát kịp thời, ngăn chặn vi phạm.
III- Tổ chức thực hiện
       Chi bộ thông qua kế hoạch tới toàn thể đảng viên, đảng viên ghi nhận nội dung, thời gian thực hiện báo cáo theo kế hoạch;
Chi bộ giao nhiệm vụ cho đồng chí chi ủy viên phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ ( Phan Đức Năm).
       Chi bộ lập biên bản việc xem xét, đánh giá tự kiểm tra, giám sát của đảng viên, kết luận ưu, khuyết điểm qua nội dung đảng viên được kiểm tra, giám sát.
                                                                   TM. BAN CHI ỦY CHI BỘ
                                                                             BÍ THƯ CHI BỘ
 
 
 
                                                                              Cao Huy Hưng
      
      
      
 

Tác giả bài viết: Chi bộ trường THCS Diễn Lộc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

TIN BÀI MỚI NHẤT

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ WEBSITE